MAMF2020

MAMF로고

베트남(Vietnam) 커뮤니티 Community

connect_without_contact Share various News & Information

Ngày phụ nữ việt nam

btt560942 2020.10.20 20:09 조회 수 : 577

Hôm nay là ngày 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam  

Chúc các mẹ các chị , các em và toàn thể các phụ nữ Việt Nam ta có thêm nhiều sức khỏe , may mắn , giỏi giang trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp của mình 86D48167-0C97-4A92-8BC2-F6EE69C50F64.jpeg

 

 


각 나라의 SNS로 이동